Bản ghi N31 – Tùy chọn tiền gửi cá cược trực tuyến – Phương thức thanh toán tại các trang web cá cượ